Engagemang och ansvar

Det är många som lämnar sin adoptionsorganisation efter att adoptionen är genomförd. Jag skulle önska att det inte var så. Att man såg att organisationen inte bara är en barnförmedling, utan en viktig aktör för att påverka det samhälle som våra barn ska växa upp i. Som landets största adoptionsorganisation har Adoptionscentrum en särskild möjlighet, och ett särskilt ansvar att jobba med dessa frågor. Vid sidan av det görs ett fantastiskt biståndsarbete för att förhindra att barn överges i ursprungsländerna. Medlemskapet är värt varenda krona. Särskilt när såna här uttalanden görs:

Integration stavas mångfald

Adoptionscentrum vill ge större utrymme för mångfald – ett vapen mot rasismen.

Adoptionscentrum består av 5 500 medlemsfamiljer. Alla har erfarenhet av internationell adoption. Det innebär att det finns personliga upplevelser av möten med andra länder och kulturer.

För det barn som får en ny familj i Sverige är det viktigt att få fortsatt tillgång till sina rötter och sin ursprungskultur så långt det är möjligt och den adopterade själv vill. Att få vara svensk och samtidigt vara stolt över sitt födelseland är en möjlighet som ger starka och stolta individer.

För vuxna som väljer att adoptera innebär adoptioner inte bara att man blir förälder till ett barn med ett annat ursprung, utan erbjuder också en vistelse i ett annat land, ibland under flera månader. Detta ger unika erfarenheter och kunskaper om att lära känna en annan kultur. Många väljer också att ta till sig landets traditioner och göra dessa till en del av familjens högtider.

Tyvärr är det just nu aktuellt att debattera integrationsfrågor och frågor som gäller rasism och främlingsfientlighet. Rädslan och okunskapen gör att för många är integration detsamma som att alla ska bli svenska på svenskars vis.

Vi som organisation och enskilda medlemmar vet dock att det går kombinera det som vi kallar för svenskt med det som andra länder och kulturer erbjuder och att detta berikar och blir en tillgång på många plan. Det handlar om att på ett nyfiket och öppet sätt bjuda in och lära känna andra traditioner. Det handlar också om att vara trygg i sig själv och respektera det som är annorlunda och okänt.

Adoptionscentrum har i samband med sitt Förbundsmöte i Göteborg (25-26 maj 2013) antagit ett nytt intressepolitiskt program och gjort det än tydligare att vi även framöver kommer att arbeta aktivt mot det som är rasism och främlingsfientlighet för att skapa plats och utrymme för det som är ett mångkulturellt samhälle där alla får plats och där alla kan bidra med något!

Antaget vid Förbundsmötet i Göteborg 25-26 maj 2013

20130527-175150.jpg

4 reaktioner på ”Engagemang och ansvar”

  1. Det låter jättebra det där! Gissar att det var det du höll på med i förra inlägget? 🙂 Bra jobbat!
    Den danska organisationen vi adopterade genom var verkligen inget vidare och håller till och med som bäst på och utreds för oegentligheter, vilket inte förvånar oss det minsta… (vi blev verkligen illa behandlade av dom) Önskar att alla adoptionsorganisationer var lika vettiga som Adoptioncentrum verkar vara, har bara bra erfarenheter av mina (några få) kontakter till dom.

    1. Nej, det uttalandet hade jag inte mer att göra med än att jag röstade ett rungande JA till att vi skulle lägga fram det. Mitt engagemang handlade om en sedan länge framvärkt motion som förhoppningsvis kan förbättra stödet till adoptivfamiljer.
      Tyvärr är det nog många som upplever sig ha blivit dåligt bemötta. Man är ju så utsatt och känslig i många lägen av processen. En hel del av samtalen i helgen handlade om hur den upplevelsen kan förbättras.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *