Uppdrag förvanskning

Jag brukar säga att jag önskar se så många fler nyanser av andra människors liv än det ytliga och lättsamma. I mitt nyhetsflöde på Facebook ser jag just nu många nyanser, men inte av känslor och upplevelser utan av åsikter om vad som är sant och rätt.

Många har sett Uppdrag granskning om präster som erbjudit homosexuella förbön för att bli heterosexuella. Jag har inte sett programmet eftersom jag av princip inte ser såna program. Såna som liksom Uppdrag granskning och Kalla fakta tycks välja en specifik vinkel och leta belägg för just den, i tunnelseende. Nu senast genom att söka upp utvalda präster vars ståndpunkt de redan kände till och föra dem bakom ljuset med dold kamera i en själavårdssituation.

I ena diket av mitt flöde vill människor gå ur Svenska kyrkan för att några präster är övertygade om att homosexuellt liv inte är förenligt med kristen tro. I andra diket vill människor gå ur Svenska kyrkan för att inte alla kyrkans företrädare tycker som de fuskfilmade prästerna.

Jag blir frustrerad över båda tolkningarna och är sugen på att skriva både det ena och det andra, men jag låter bli. Där. Här kan jag säga att jag tycker att båda sidor förvanskar och låter bli att se hela bilden. Jag kan såklart inte heller se hela bilden, men vet att jag:
1. Inte tycker om att människors vilja att vara stöd till en människa i kris ska utnyttjas och hängas ut.
2. Tror på en Gud som inte vill bota homosexualitet. Eller vill bota det lika lite som Han (eller kanske Hen eftersom både man och kvinna är skapade till Guds avbild) vill bota vänsterhänthet. Inte alls med andra ord.

Det sprids rubriker om att vi vill göra Gud ”politiskt korrekt” vi som tror att Gud vill välsigna ett homosexuellt par som lever tillsammans i trohet och kärlek. Återigen detta uttryck som ett skällsord för människor som inte (tror att Gud) gör skillnad på människor. Det handlar inte om att vara politisk, det handlar om skapelsesyn, gudssyn och bibeltolkning. Och, får jag en känsla av, även människosyn. Jag har försökt diskutera den här frågan med kristna kompisar som inte alls tror som jag i punkt 2 ovan, men jag har slutat. Vi kan inte förstå varandra. Vi tolkar Bibeln olika och ser olika på allt som rör homosexualitet kopplat till kristen tro. Jag förstår inte hur någon kan vilja ägna så mycket tid åt gränsdragning istället för kärnan. De förstår inte hur kristna människor kan vilja ägna så mycket tid åt att diskutera HBTQ-frågor istället för kärnan. Vi kommer inte förstå varandra. Så jag diskuterar sällan och kommenterar inte i någon av dikesrenarna. Jag skriver dikter istället.

20140530-171659.jpg

4 reaktioner på ”Uppdrag förvanskning”

  1. Jag tycker väldigt mycket om din dikt idag. Jag försöker att leva efter att välja vänlighet och att inte döma. Din dikt utstrålar detsamma!

  2. Tack för dikten! Den behövde jag.
    Tack för att du orkar blotta ditt hjärtas innersta, att du får mej att tänka en vända till.
    Frid vare med dej

  3. Hm.. Det finns oerhört mycket att säga om Svenska kyrkan. Ibland behövs det dunklare metoder för att få fram sanningen. Jag gillar sannerligen inte allt vad svenska kyrkan gör heller och ibland kan jag ha rätt upprörda åsikter. Andra gånger kan jag tycka saker men inte vädra dem om SK. Jag valde att gå ur för att de inte är förenliga med mitt tyckande om många saker. Ang just detta som debatteras nu kan man ju tycka att de borde kunnat revidera sin syn till nutid iallafall.. Vi lever ju i 2014.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *