Världens Barn

Hem för en del av världens barn. Nairobi, Kenya, 2009

Adoption är inte bistånd. Inget barn ska behöva växa upp med känslan att hen fick familj för att föräldrarna ägnat sig åt välgörenhet. Adoption sker för att barn behöver föräldrar och för att föräldrar längtar barn. Men adoptionernas fotspår blir det tydligt vilka behov de barn som blir kvar har, och mot den bakgrunden finns det ändå ett slags band mellan adoptionsförmedling och biståndsverksamhet.

Adoptionscentrums insamlingsstiftelse Föräldralösa barn är 2012 en av de organisationer som ingår i Radiohjälpens satsning Världens Barn. Det innebär mycket för de biståndsprojekt som syftar till att förhindra att föräldralösa barn får växa upp på institution. Det sker i samarbete med lokala organisationer och kan handla om att bidra till att barn kan återförenas med sina familjer. Ett viktigt arbete är att lindra effekterna av hiv/aids-epidemin som gör mängder av barn föräldralösa.

Vill du bidra?
Använd plusgiro: 73 19 40-3 Adoptionscentrum Västernorrland
Märk inbetalningen med ”Världens Barn” och ditt/företagets namn så att vi kan höra av oss. Har du frågor? Skicka ett mejl till ac@ekhemmanet så kontaktas du av någon i styrelsen.
Det går också att enkelt skicka en SMS-gåva till Föräldralösa barn.

Hälsar Cecilia – sängliggande representant för Adoptionscentrum Västernorrland

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *